GRÜNE FÜR MAINBURG – NJË ZGJEDHJE E MIRE

I QËNDRUESHËM – I DREJTË – I SHUMËLLOJSHËM

Mainburg, Mittelzentrum (qendra e mesme) dhe kryeqyteti i Hopfenit së bashku me distriktet e veta atraktive dhe njerëzve të llojlojshëm me prejardhje të ndryshme ka një potencial të madh për një ardhmëri të denjë për jetë.

Sepse ne jetojmë këtu, punojmë me pikësynim dhe transparent për një kualitet të jetës në vend, ashtu që të realizohen rezultate të forta për të gjithë banorët dhe banoret e Mainburgut.

Në qytetin tone ka një sasi e detyrave politike komunale. Ne marrimvendime të qëndrueshme për një mjedis intact dhe një shoqëri „Njëri-me tjetrin“ për gjeneratën e tashme dhe të ardhme.

Ne Grüne (të gjelbërit) qëndrojmë për një shoqëri të hapur në botë dhe të llojllojshmenë Mainburg!


Bashkarisht i japim formë

 • Zhvillim të qëndrueshëm të qytetit dhe realizim të masave efektive dhe mbrojtëse të klimës
 • Rritje e vlerës të Altstadt (qyteti i vjetër), distriktet dhe Abends-Promenade (Promenada e mbrëmjes) në vende atraktive për qëndrim.
 • Shfytëzimi i ndërtesave të lira dhe zvogëlimin e konsumimit të hapësirave
 • Sigurim i drejtë, ekologjik dhe regjional në përforcimin e institucioneve të qytetit


Zhvillimi i mobilitet të përshtatshëm për klimë

 • Formimi i rrugicave dhe rrugëve për këmbësorë pa bariera
 • Zgjerimi i rrjetit të rrugëve për bicikleta dhe krijimi i venndalesave për bicikleta
 • Ndërtimin e rrafshtë (sipërfaqësor) të komunikacionin lokal dhe lidhjen me komunikacionin ndërregjional


Ruajtja e të mirës dhe përjetimi të rejës

 • Hapja e një qendre për të rinjtë dhe krijimn e pishinës së mbuluar
 • Avancimi i artit dhe cultures
 • Mbrojtjen e natyrës dhe mjedisit për çlodhje
 • Kultivimin e llojllojshmërisë kulturore bashkë me njerëzit me prejardhje të ndryshme


Sepse ne jetojmë këtu!


Vendi 1: Dr. Erika Riedmeier-Fischer, arkeologe

© by Yuki Broekers

Meqë unë me kënaqësi jetoj këtu në Mainburg, dëshiroj, që të kontribuoj në ndërtimin e qëndrueshëm (funksional) komunikacionit lokal publik për të ardhmen dhe të përshtatshëm për klimë (që nuk ndot klimën). Njerëzit duhet të merren aty ku ata jetojnë.

Një dëshirë e veçantë për mua është, që të krijojmë një kufizim e shfrytëzimit të sipërfaqes për krijimin e mjedisit dhe natyrës në vendin tonë.
Vendi 2: Gerd Kern, përgjegjës i repartit të reklamësr i.p.

© by Yuki Broekers

Prej 30 viteve banorët e Mainburgut – të vihem në shërbim (të filloj) për një drejtësi sociale, politikë paqësore, politikë të përshtashme për klimën, mbrojtje të natyrës, qënrueshmëri dhe Faiortradetë të kem interes për art, culture si essence e jetës.

Kundër racizmit dhe nxjerja jashtë kufijve.

Vendi 3: Sarah Beck-Trojer, dizajner i industrisë

© by Yuki Broekers

Që të jetoj me më shumë qëndrueshmëri dhe pa mbeturina të plastikës unë dëshiroj ta shfrytëzoj përvojën vetanake, ta përdor dhe ta senzibilizoj si shembull.

Sie banore e lindur e Mainburgut unë nxis në atë, që bashkarisht ta krijojmë një ardhmëri të denjë për jetë, për qytetin tonë dhe për gjeneratat e ardhme.
Vendi 4: Jürko Rykena, inxhinier elektrik i certifikuar

© by Yuki Broekers

Unë filloj (vihem në shërbim) për një qytet pa WLAN në qytetin e Mainburgut. Pa TV-router në ndërtesat publike japin një kontribut të vlefshëm për këtë.

Më tej unë dëshiroj, që ta përsos punën e të rinjëve. Këtu para së gjithash më është e vlefshme ndriçimi (spjegimi) i drogës dhe shtatëzania e padëshirueshme.

Vendi 5: Dr. Edda Gehrlein-Zierer, mjek

© by Yuki Broekers

„Një udhëtim prej 1000 milje fillon me hapin e pare!“

Mirëqenia dhe shëndetipër ne njerëzit  më shtyejnë si mjeke prej kohësh. Por edhe shtazët dhe planeti ynë kanë njlë të drejtë për këtë. Dhe demokracia ka nevojë për secilin prej nesh një nga një. Tani është koha për mua, që të ndërhyjë politikisht.


Vendi 6: Daniel Trojer, inxhinier hulumtues

© by Yuki Broekers

Që prej 7 viteve e njoh gjithnjë e më mirë Mainburgun. Sikur në vendin tim in Südtirol, edhe këtu jetojnë fytyra të ndryshme: nga rinia te pleqëria dhe prej vendasit deri te të ashtuquajturit “zuagroast”

Unë filloj (inicoj) për një me njëri- tjetrin, për një qytet të dashur për familje, i cili është strehim (vend, konak) për të gjitha fytyrat.